Pulse

معرفی

پولسار (Pulse) - موتورسیکلت اسپورت که به هر موتورسوار بلند پروازی توان بازی و حرکت می دهد. موتورسیکلتی که نیاز به هیجان و ماجراجویی را هر روز برآورده می سازد. موتورسیکلتی که به نماد فردیت موتور سوار تبدیل شده است.

undefined
فن آوری
فیلم های
نظرات

آیا دوست دارید نظر کارشناسان موتورسواری در مورد موتورسیکلت های باجا را بدانید؟ تمامی نظرات را در اینجا بخوانید.